Terminologi

LilleFy (Lesesal)
Lille Fysiske Lesesal, liten lesesal i tredje etasje på fysiskbygget (bak store fysiske auditorium) der Fysikkforeningen og Fysisk Fagutvalg holder til.

StoreFy (Lesesal)
Store Fysiske Lesesal, en ganske så stor lesesal i fjerde etasje på fysikk.

StoreFy (Auditorium)
Store Fysiske Auditorium, tredje etasje i vestfløyen.

LilleFy (Auditorium)
Lille Fysiske Auditorium, andre etasje i vestfløyen.

Terminologi

LilleFy (Lesesal)
Lille Fysiske Lesesal, liten lesesal i tredje etasje på fysiskbygget (bak store fysiske auditorium) der Fysikkforeningen og Fysisk Fagutvalg holder til.

StoreFy (Lesesal)
Store Fysiske Lesesal, en ganske så stor lesesal i fjerde etasje på fysikk.

StoreFy (Auditorium)
Store Fysiske Auditorium, tredje etasje i vestfløyen.

LilleFy (Auditorium)
Lille Fysiske Auditorium, andre etasje i vestfløyen.

Terminologi

LilleFy (Lesesal)
Lille Fysiske Lesesal, liten lesesal i tredje etasje på fysiskbygget (bak store fysiske auditorium) der Fysikkforeningen og Fysisk Fagutvalg holder til.

StoreFy (Lesesal)
Store Fysiske Lesesal, en ganske så stor lesesal i fjerde etasje på fysikk.

StoreFy (Auditorium)
Store Fysiske Auditorium, tredje etasje i vestfløyen.

LilleFy (Auditorium)
Lille Fysiske Auditorium, andre etasje i vestfløyen.